Archiwa

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Z każdym pytaniem/wątpliwością można zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych: Grupa Badawcza DSC Inspektor Ochrony Danych Osobowychul. Ostrowskiego 30/12-14 53-238 Wrocławido@grupa-dsc.eu

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z firmą, która nam te dane przekazała. W celu rozliczalności tj salud-hombres.com الموقع هنا francepharmacie.fr. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać również dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych iCzytaj więcej

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nawet jeśli przeprowadziliśmy z Panią/Panem ankietę, to jakiekolwiek dane osobowe (jako osoby udzielającej pewnej opinii) nie są udostępniane Politechnice Wrocławskiej (naszemu Klientowi), gdyż każda ankieta przez nas realizowana ma charakter anonimowy. Inaczej takie badanie nie miałoby sensu salud-hombres.com الموقع هنا commander cialis pas cher.

W jakich sytuacjach można sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów naukowych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do Administratora firm bazodanowych, skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia online-apteekki.com espanolviagra.net/ الموقع هنا francepharmacie.fr.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Politechniką Wrocławską, w tym do: kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami jakimi jest realizacja badań naukowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail lub telefon; online-apteekki.com salud-hombres.com الموقع هنا commanderCzytaj więcej

Przewiń do góry