Kto jest administratorem moich danych? (inf. RODO)

Administratorem danych jest Mobime Lead Generation Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie http://www.mobi-me.pl/index.html

Mobime Lead Generation Sp. z o.o. Sp.K. wyznaczyło inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, oraz w sprawach związanych z korzystaniem z praw, które Panu/Pani przysługują. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@mobime.pl

Na podstawie porozumienia Mobime Lead Generation Sp. z o.o. Sp.K podpisał umowę o powierzenie przetwarzania tych danych z:

Grupą Badawczą DSC Sp. z o.o.
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/12-14
53-238 Wrocław
tel. 48 575 123 304 
e-mail: biuro@grupa-dsc.eu
https://www.grupa-dsc.eu

KRS:0000599781
REGON:363653927
NIP: 8943072626

Kto jest administratorem moich danych? (inf. RODO)
Przewiń do góry