Ogólne informacje o badaniu

 

Badanie w ramach projektu DAFNE miało konstrukcję dwuetapową. Pierwsza część ankiety była prowadzona przez ankieterów telefonicznych, natomiast drugim etapem było samodzielne wypełnienie ankiety on-line przez respondentów.

 

Zbierane dane mają charakter całkowicie anonimowy i zostaną wykorzystane w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Jego wyniki posłużą jedynie celom naukowym.

 

Chcąc podziękować respondentom za udział w zbieraniu danych naukowych 500 pierwszych naszych respondentów otrzymało voucher o wartości 100 zł do wykorzystania podczas zakupu na platformie eventim.pl np. biletu na wybrane wydarzenie artystyczne czy sportowe.

 

Projekt został finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Dyfuzja samochodów osobowych wykorzystujących paliwa alternatywne w Polsce: badanie empiryczne preferencji konsumentów oraz modelowanie agentowe rozwoju rynku” (2018/29/B/HS4/00069).

O projekcie

W projekcie DAFNE za pomocą dwuczęściowego badania na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, którzy  w najbliższym czasie planują zakup samochodu  lub niedawno je zakupili,  chcemy zbadać czynniki społeczne, ekonomiczne i techniczne skłaniające konsumentów do zakupu samochodu zasilanego paliwami konwencjonalnymi (tj. benzyną, gazem czy ropą) oraz samochodu zasilanego paliwami alternatywnymi (tj. samochody elektryczne i hybrydowe).

Na podstawie zanonimizowanych danych przeprowadzimy segmentację konsumentów w oparciu o ich zainteresowania, ocenę atrybutów poszczególnych rodzajów pojazdów, wyznawane wartości proekologiczne i upodobania dotyczące korzystania ze środków transportu. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli m.in. ocenić deklarowane preferencje konsumentów w stosunku do różnych atrybutów pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi takich jak, cena, zasięg, czy sposób ładowania. Zebrane dane pozwolą nam także zbudować symulacyjny model agentowy, za pomocą którego ocenimy wpływ różnych scenariuszy interwencji rynkowych na rozwój rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych w Polsce.

Po co to badanie

Badanie ma na celu:

1.    Ocenę świadomości konsumentów odnośnie technologii AFV (t.j. samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi; ang. alternative fuel vehicles).

2.    Identyfikację i charakterystykę segmentów konsumenckich na podstawie zainteresowania technologiami AFV, wyceny ich atrybutów, wartości, stylu życia itp.

3.    Ilościowe oszacowanie wartości poszczególnych atrybutów technologii AFV, takich jak cena, koszt energii, infrastruktura ładowania i zasięg.

4.    Symulację j i ocenę wpływu różnych rządowych strategii i polityk na wskaźnik akceptacji i rozpowszechnianie technologii AFV w Polsce.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji znajdą Państwo w  stale rozwianej sekcji FAQ.
Jeśli maja Państwo wątpliwości zapraszamy do sekcji HELP DESK

 

Przewiń do góry