Zaangażowane podmioty

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Dyfuzja samochodów osobowych wykorzystujących paliwa alternatywne w Polsce: badanie empiryczne preferencji konsumentów oraz modelowanie agentowe rozwoju rynku   (2018/29/B/HS4/00069).

Badanie jest realizowane na zlecenie: Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Wydział Informatyki i Zarządzania Pwr jest miejscem kształcenia specjalistów czterech kierunków: Informatyki, Inżynierii Systemów, Inżynierii Zarządzania, Zarządzania, które pozwalają naszym absolwentom doskonale odnaleźć się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej działalności naukowo-badawczej prowadzonej przez naszych pracowników. To ona pozwala wytyczać nowe ścieżki nauczania i przygotowywania naszych absolwentów do zmieniających się warunków rynku pracy.

Projekt DAFNE jest realizowany w Katedrze Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki. Więcej informacji o badaniach naukowych realizowanych przez tą katedrę można znaleźć http://kbo.pwr.edu.pl/badania/projekty-badawcze/.

Przy wsparciu niezależnego instytutu badawczego: Grupy Badawczej DSC z Wrocławia 

Grupa Badawcza DSC jest jedną z niewielu agencji badawczych specjalizujących się w transferze wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. Dzięki otwarciu na wiedzę oraz wspieraniu naukowców różnych dziedzin swoją wiedzą badawczo – analityczną, od lat współpracuje z naukowcami z różnych krajów realizując działania z wykorzystaniem całego wachlarza technik i metodologii. Grupa Badawcza DSC działa zgodnie z zasadami etyki badawczej oraz przestrzega wytycznych międzynarodowego kodeksu stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii ESOMAR. Jako pierwsza w Polsce firma badawcza wdrożyła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014. 

Mobime Lead Generation

Mobime Lead Generation to wiodąca polska firma specjalizująca się w marketingu baz danych. Od lat oferuje efektywne rozwiązania z możliwością personalizacji przekazu i bezpośredniego dotarcia do konsumenta  dbając przy tym  o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Eventim

Eventim to operator platformy internetowej pośredniczącej w rezerwacji biletów www.eventim.pl 
Chcąc podziękować Państwu za udział w zbieraniu danych naukowych 500 pierwszych respondentów otrzyma voucher o wartości 100 zł do wykorzystania podczas zakupu na platformie eventim.pl np. biletu na wybrane wydarzenie artystyczne czy sportowe. 

 

Przewiń do góry