Kluczowe osoby odpowiedzialne za realizację badania:

KIEROWNIK PROJEKTU DAFNE: dr hab. inż. Anna Kowalska- Pyzalska

 • Nadzór nad realizacją całości prac w obszarze projektu DAFNE
 • Autor metodologii projektu DAFNE

Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Będąc absolwentką kierunku Zarządzanie (2001), doktorem nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (2006) i pracownikiem firm energetycznych (2006-2010), posiada wyjątkowe doświadczenie na styku rynku energii i ekonomii.

Jej ostatnie zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą modelowania dyfuzji innowacji, adopcji innowacyjnych dóbr i usług na rynku energii (np. taryf dynamicznych, zielonej energii), jak również akceptacji społecznej dotyczącej tych dóbr i usług.

Jest autorem artykułów w prestiżowych czasopismach (m.in. w Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Physica A oraz Sustainability) oraz recenzentem czasopism będących na liście JCR.

Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez UE oraz NCN, a obecnie kieruje dwoma projektami NCN OPUS.

Specjalizacja: ekonomia energetyczna, rynek energii, dyfuzja innowacji

WYKONAWCA PROJEKTU: dr hab. inż. Rafał Michalski

 •          Opracowanie analizy conjoint

 •          Analiza otrzymanych wyników

Profesor Politechniki Wrocławskiej, Katedry Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Zainteresowania naukowe obejmują głównie następujące obszary: interakcję człowiek-komputer (użyteczość oprogramowania i stron internetowych, projektowanie interfejsów, badania wykorzystujące eye tracking i face reading), marketing (e-biznes, digital signage, badania wykorzystujące eye tracking i face reading), ergonomię (cyfrowe modelowanie człowieka, ocena obciążenia pracą), optymalizację rozmieszczania obiektów (w zarządzaniu produkcją i logistyce, projektowaniu interfejsów i projektowaniu ergonomicznym).

Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych, z czego część ukazała się w renomowanych czasopismach międzynarodowych (posiadających tzw. Impact Factor, JCR) takich, jak Computers in Human Behavior, Knowledge-Based Systems, IEEE Computer Graphics and Applications, International Journal of Industrial Ergonomics, Displays, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Central European Journal of Operations Research, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.

Przygotował kilkadziesiąt recenzji artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach oraz w ramach konferencji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w wielu projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. W dwóch z nich pełnił rolę kierownika (OPUS). Brał udział również jako wykonawca w trzech projektach europejskich.

Opracował ponad 30 niepublikowanych prac głównie o charakterze eksperckim dla takich firm, jak US Pharmacia, 3M, Alstom Powers, DeLaval, Global Pollena, Ficomirrors, SCA, Bombardier, LG Philips Mastercook-Fagor, Eurofilms, Nowy Styl.

Wielokrotnie nagradzany prze przez Rektora PWr za swoją działalność naukową i  organizacyjną.

WYKONAWCA PROJEKTU: dr inż. Anna Skowrońska-Szmer

 • Udział w opracowaniu kwestionariusza badawczego
 •       Analiza otrzymanych wyników

Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, Katedry  Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania. 

Autorka rozprawy doktorskiej pt.: „Czynniki kształtujące zarządzanie jakością w mikroprzedsiębiorstwie

Specjalizacja: statystyka matematyczna i ekonometria.

WYKONAWCA PROJEKTU: dr Joanna Kott

 • Analiza rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych w Polsce
 • Udział w opracowaniu kwestionariusza badawczego
Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, Katedry Infrastruktury Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Będąc absolwentką kierunku Zarządzanie, doktorem nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, współpracownikiem przedsiębiorstw energetycznych  zdobyła wyjątkowe doświadczenie z pogranicza zarządzania, ekonomii i energetyki.

Jej ostatnie zainteresowania i publikacje naukowe dotyczą oceny wpływu regulacji formalno-prawnych na koszty i procesy zarządzania w przedsiębiorstwach energetycznych, efektywnego zarządzania energią.

Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez UE oraz NCBR.

Specjalizacja: zarządzanie energią, rynek energii

WYKONAWCA PROJEKTU: dr inż. Marek Kott

 • Analiza rynku samochodów elektrycznychw Polsce
 • Udział w opracowaniu kwestionariusza badawczego

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego na kierunku elektrotechnika (2005). Stopień doktora uzyskał w 2011 roku.

 

Obecnie adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Energoelektryki. Autor dziesięciu publikacji naukowych z zakresu modelowania i prognozowania zużycia energii elektrycznej w sektorach gospodarki narodowej.

 

 Przedmiotem jego zainteresowań są m.in. metody badania energochłonności w krajowym przemyśle oraz zagadnienia z zakresu racjonalizacji użytkowania paliw i energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

MENADŻER PROJEKTU: Bartłomiej Marcin Kazubski

 • Odpowiedzialność za aspekty techniczne i organizacyjne prowadzonych badań
 • Koordynacja działań pomiędzy: DSC – BADANIA NAUKOWE oraz DSC – PROJEKTOWE STUDIO CATI
 • Zapewnienie wymaganej jakości i poziomu kontroli badań CATI i CAWI
 • Komunikacja z kierownictwem projektu po stronie Politechniki Wrocławskiej

Dyrektor zarządzający w Grupie Badawczej DSC. 

Bartłomiej jest menedżerem w Grupie Badawczej DSC odpowiedzialnym za kierowanie największymi projektami naukowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów badawczych m.in. dla takich firm i instytucji jak NIZP-PZH, WHO, NCBIR, PARP, DELOITTE, Politechniki Wrocławskiej, Pracodawców RP.

Koordynuje realizację największego projektu ewaluacyjnego w Polsce B+Radar na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ekspert w obszarze RODO. Autor szeregu publikacji branżowych nt. badań marketingowych w czasopismach tj. PROSEED, WIADOMOŚCI HANDLOWE.

Członek Polskiego Towarzystwa Badawczy Rynku i Opinii.

Przewiń do góry